2014. évi szeptember hó 23. napjától ismételten a "A Gyulai törvényszék az Egészségsziget Egyesület civil szervezetet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezetté minősíti.
A bíróság a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján megállapította,hogy a cívil szervezet által 2014. évi szeptember hó 23. napján módosított alapszabály maradéktalanul megfelel az Ectv. 34.§ (1) bekezdésben, 37.§ (1) és (2) bekezdésben, valamint (3) bekezdésben írt rendelkezésnek.
Továbbá a kérelmező civil szervezet által benyújtott beszámoló adatai, valamint az egyéb okiratok alapján megállapítható volt, hogy a civil szervezet megfelel az Ectv. 32.§ (1) bekezdésben foglalt követelményeknek is."
Gyula, 2014. évi októberhó 13. napján

Összesítés a lisztérzékenységi szűrés eredményéről Orosházán

A szűrésben részt vevő tanulók: általános iskola első évfolyam tanulói. Szülők tájékoztatása és a beleegyező nyilatkozat aláírása után a szűrés eredménye 2007/2008 tanévtől.

2007/8 Nincs adat

2008/9 Szűrésben részt vett: 200 fő. A Városi Önkormányzattól pályázaton 350000 nyert összeg 160000 Ft-al kevesebb volt az összes létszám szűréséhez. A hiányzó összeget az egyesület valamint a városban működő kisvállalkozók támogatásából (100000) sikerült biztosítani.
Lisztérzékeny 3 fő
IgA hiányos 1 fő


2009/10 A szűrést interneten keresztül szerveztük A jelentkezési sorrendet betartva 112 szűrést tudtunk elvégezni.
lisztérzékeny tanuló 1fő

2010/11 Szűrésben részt vett: 163 fő
lisztérzékeny 0 fő IgA hiányos 5fő

2011/12 Szűrésben részt vett: 211 fő
Városi pályázati pénzből, valamint a Nö Egylet pályázaton nyert pénzéből
lisztérzékeny 1 fő
Iga hiányos 6fő

2012/13 A szűrésben 98 % vett részt Városi pályázati pénzből valamint támogatóktól kapott összegből.
lisztérzékeny 2fő
Ig A hiányos 2fő

2013/14 Elsősök száma 325 fő 212 fő kérte a szűrést 65,23% A szűrésre a Városi Önkormányzattól 130 000 Ft- nyertünk a további összeget a Rotary Klub pályázati forrásból biztosította.
lisztérzékeny 1fő
Ig A hiányos 1fő

Orosháza, 2014-06-02
Dr. Csányi Ágnes
Egyesületi elnök
 
Orosháza Város Önkormányzata civil szervezetek részére kiírt pályázat 2013.évi szakmai beszámolója TÁM 2013/9 TÁM 2013/17

Az Egészségsziget Egyesület Dr Csányi Ágnes gyermekorvos gasztroenterológus vezetésével már ötödik éve 2008-tól végzi a város első osztályosai körében a lisztérzékenységi szűrést.
A program elindításakor az Egyesületünket az a cél vezérelte, hogy minél hamarabb felismerhessük a coeliakiát- gluténérzékenységet- amely kezdeti időszakban tünetmentes, de később komoly szervi károsodás alakulhat ki a betegeknél.
Az előző évi szűrések eredménye megerősített bennünket abban, hogy tovább kell folytatni ezt a munkát, mivel minden évben találunk addig felfedezetlen eseteket.
A 2013. év első osztályosai körében az előkészítő és tájékoztató munka szeptember első szülői értekezletén kezdődött. A személyes találkozás után szülők tájékoztató levelet kaptak. A 2012. év 98%-os részvétele után várható volt, hogy idén is sok lesz a szűrésre a jelentkező. Városunkban 13 első osztály van. Mindkét pályázaton nyert pénzen (80 000 Ft. 50 000 Ft) a tesztek beszerzését tartottuk elsődlegesnek. Mivel egy teszt 2600 Ft.-ba kerül, az összes jelentkező gyermek leszűréséhez további forrást kellett keresnünk. Ezért fogadtuk örömmel a Rotary Klub felajánlott segítségét, A pályázatuk sikeres volt így 2014 második félévében a lisztérzékenységi szűrést el tudtuk végezni.
A vizsgálatok során egy lisztérzékeny, és egy IgA hiányos gyermeket találtunk ismét.
A munkát jövőre is szeretnénk folytatni.

Orosháza,2014.05.21.
Dr Csányi Ágnes
Elnök
 
Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek Kollégiuma pályázat( NEA) beszámolója ( 2013 márc1.- 2014 febr. 28.-ig)

Napjainkban Orosháza térségében sok a megélhetésért küzdő hátrányos helyzetű család,.ahol kevés idő jut az egészségmegőrzésre. Egyre több a koraszülött és a későbbiekben fejlődésbeli hátrányokkal küzdő gyermek. A nagyobb gyerekek és a középiskolás korosztály körében egyre több a rossz szokás, helytelen életmód, dohányzás stb. Az egészséges életmódra nevelést már a kismamáknál és a kisbabáknál kell kezdeni. Különösen indokolt akkor, ha valamilyen hátránnyal indul az életbe egy gyermek.

Magas az ételallergiában szenvedő gyermekek száma is. A legutóbbi felmérésünk szerint óvodás kortól középiskolás korig bezárólag mintegy 300 fő. Az egyesületünk ételallergiás klub működtetésével , valamint a szakorvosi tanácsadással segíti a családokat.

Egészségnapot szerveztünk, ahová városunk kistérségi településeiből, valamint Békéscsabáról is voltak meghívottak.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy az önkormányzat , és azon támogatók segítségével, akik felismerték a szűrés fontosságát, meg tudtuk oldani az első osztályosok lisztérzékenységi szűrését immár ötödik éve. A szervező munkát a szülők tájékoztatását szeptember első szülői értekezletén kezdtük, majd az írásos beleegyezés után a város általános iskoláinak első osztályos tanulóit lisztérzékenységre tesztekkel szűrtük. A tesztek árát az önkormányzat és a támogatóktól adományokból fizettük, a szűrésben pedig önkéntesek - védőnők mentősök- eü. dolgozók - segítettek természetesen az egyesületünk elnökének az irányításával aki gyermekorvos és gasztroenterológus.

Egyesületünk tevékenységi körébe tartozik a babamasszázs tanfolyam, a kismama jóga, amit egyesületünk egyik tagja, a védőnőnk tartott. Mindkét foglalkozás hetei rendszerességgel egész évben folyamatosan működött.

Az Egészségsziget Egyesület alapító okiratában az egészség megőrzését az egészséges életmód kialakításának a fontosságát fogalmazta meg. Azt tapasztaltuk, hogy a városban jelentős azon tanulók száma akik rendszeresen dohányoznak. Fontos feladataink közé tartozik a dohányzás elleni küzdelem. Nagy segítséget jelentenek a pályázati forrásból beszerzett laptop és pendrive -ok oktató nevelő munkák során.

Részt vettünk a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola egészség nevelési napján két előadással, a dohányzás káros hatásairól, valamint az energia italok hatásairól tartottunk. Foglalkozást.

Támogattuk a születés hete városi rendezvényt, és részt vettünk a Nagycsaládosok Dél- Alföldi találkozóján Gyopáros Fürdőn

Az anyatejes világnap rendezvényét 2013. augusztusának első hetében támogattuk.

Közös rendezvényünk a Németh Imre Alapítvánnyal a Madarak és Fák napja.

Az egyesületünk a célok és feladatok megfogalmazásánál az egészséges életmód kialakítását, a hiányosságok észrevételét, a prevenciót sorolta a legfontosabb feladatai közé. Az anya gyermek kapcsolat erősítése mellett a serdülő korú gyermekek fiatalok problémáinak megoldásában is igyekeztünk szakmai segítséget nyújtani.

Az egyesület arculata az egységes pólók, és molinó beszerzésével figyelem felhívó és közismert lett a városban. Megújítottuk a honlapunkat is ami az egyesület arculatát, a megjelenést a tartalmi munkánkat tükrözi.

Orosháza,2014.03.21.
Dr. Csányi Ágnes
elnök

 

Lisztérzékenységi szűrés eredménye 2012:
Összes jelentkezett tanuló 217 fő nem kérte a szűrést 16 fő
A szűrésen részt vett tanulók közül 1 főnél IgA hiányt, 1 főnél lisztérzékenységet mutatott a gyors teszt.
2012. évben az egyesületünk munkáját támogatták:
Flóra Virágüzlet, Vasex Kft., Vet-Gyógy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Orosháza Szent István Patika, Mirtus Pharma Kft, Gyopárosi Gasztronómiai és Turisztikai Kft., valamint FUAU-0044 NUMIL HUNGARY tápszerkereskedés.
A támogatás összege 141.000 Ft, a 2012. évi adó 1%-ának összege 15.000 Ft

 

Szakmai beszámoló a 2012. évi pályázatokhoz

Támogatott program és támogatási célok:
"Figyeljünk az egészségünkre"
Lisztérzékenységi szűrés az orosházi 6 éves gyermekek körében I, II.

Az Egészségsziget egyesület 2009. évtől végzi a városban a lisztérzékenységi szűrést. A 2011 évi szűrés eredménye megerősített bennünket abban, hogy szükséges tovább folytatni ezt a munkát, mert van olyan ma még tünet mentes állapot, ami későbbiekben betegségek kialakulásához vezet. Ennek lehetőségét zárjuk ki a teszt elvégzésével. Későbbiekben sok költséges vizsgálatot válthat ki egy idejében elvégzett esztvizsgálat. A város elsős tanulóinak létszámát figyelembe véve ez évben 98%-os volt a szülői beleegyező nyilatkozatok száma. A szűrést szakorvos, és önkéntes védőnők vállalták. Segítették a kis diákok szűrését a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény valamint a Székács József Evangélikus Gimnáziumból az egészségügyi pálya iránt érdeklődő tanulók önkéntes munkában.

Az előkészítő és tájékoztató munka 2012 szeptember első szülői értekezletén kezdődött. A személyes találkozás után a szülők tájékoztató levelet kaptak és a beleegyező nyilatkozat után a szűrést 2012 őszére terveztük. Összesen 211 fő jelenkezett a szűrésre ebből 2013 januárig 196 főt szűrtünk le. 15 fő pedig betegség miatt a későbbiekben, február hónapban kerül szűrésre. A magas jelentkezések miatt a pályázaton nyert összeg nem volt elegendő ezért támogatókat kerestünk a programunk megvalósításához. Ebből adódóan a szűrő programunk időben át nyúlt a 2013. évre is.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a városban vannak olyan vállalkozók akik fontosnak érezték a programunkat és anyagilag támogatták az egyesületet. Így köszönetet mondunk a Flóra Virágüzlet, Vasex Kft., Vet-Gyógy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Orosháza Szent István Patika, Mirtus Pharma Kft, Gyopárosi Gasztronómiai és Turisztikai Kft., valamint FUAU-0044 NUMIL HUNGARY tápszerkereskedés támogatásának. Így kiegészítve a városi pályázatokon nyert 290.000 Ft-t sikeresen befejezhettük a szűrést. Összesen vásároltunk …db tesztet ár: 2500 Ft /db 5% áfa

2012-ben az igA hiányos tanulók száma 1 fő, lisztérzékeny 2 fő volt, ami további vizsgálatok elvégzését indokolja.

Ha valakiben felmerülhet a kérdés - érdemes-e vizsgálni ekkora létszámot ilyen költségek mellet, akkor feltétlen igen a válasz. Ha már egy embernél meg lehet mondani a lisztérzékenység tényét az illető és a családja számára egy egész életre fontos információ az egészsége megvédése szempontjából.

Orosháza, 2013-01-24
Dr. Csányi Ágnes Egyesületi elnök

Szakmai beszámoló az Egészségsziget Egyesület 2011. évi tevékenységéről

Egyesületünk több éve szervez egészségmegőrző programokat Orosházán. Már több alkalommal szerveztünk egészségnapot,.ahol szűrővizsgálatok, ételbemutatók mellet előadások is elhangzanak az egészségmegőrzés lehetőségeiről.

Nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy az önkormányzat segítségével meg tudtuk oldani az első osztályosok lisztérzékenységi szűrését már harmadik éve. A szervező- munkát, a szülők tájékoztatását szeptember első szülői értekezletén kezdtük, majd az írásos beleegyezés után a város általános iskoláinak első osztályos tanulóit lisztérzékenységre tesztekkel szűrtük. A tesztek árát az önkormányzat biztosította nagyrészt, az egyesületünk egyéb adományból pótolta a hiányzó összeget. A szűrést az egyesületünk elnökének az irányításával védőnők és más önkéntes segítők bevonásával végeztük. A szűrést 2012 év februárjában befejeztük be .Eddig minden évben találtunk lisztérzékeny gyermekeket.
Magas az ételallergiában szenvedő gyermekek száma is.

Nagy eredmény ,hogy működik a városban olyan konyha ahol csak ételallergiások részére főznek és ki is szállítják a városba az ételt. Honlap:www.vargaland.hu

Egyesületünk tevékenységi körébe tartozik a babamasszázs, amit egyesületünk tagja, Rábainé Dani Anikó védőnő tart.

A foglalkozások tanfolyam jellegűek. Az első találkozáskor a masszírozás jelentőségét, előnyeit és az ellenjavallatokat ismerteti, valamint minden felmerülő kérdést megbeszél a szülővel.A későbbi foglalkozásokon elsajátíthatják az anyukák a masszírozás technikáját.

Az elmúlt években a babaúszást azaz „ fejlesztő foglalkozások a vízben” kisbabák részére foglalkozást tartott Hévvizi Andre testnevelő, sajnos ebben az évben nem tudtuk megszervezni. A foglalkozások igen népszerűek lennének s érdeklődés is lenne iránta. de a medence bérleti díja elég komoly anyagi megterhelést jelentene a szülőknek. A foglalkozások honlapja: www.baba_mamauszas.extra.hu

Az Egészségsziget Egyesület alapító okiratában az egészség megőrzését az egészséges életmód kialakításának a fontosságát fogalmazta meg. Azt tapasztaltuk, hogy a városban jelentős azon tanulók száma akik rendszeresen dohányoznak. Fontos feladataink közé tartozik a dohányzás elleni küzdelem. Ezért 2011 áprilisában végeztünk egy olyan internetes felmérést a dohányzási szokásokról a város középiskoláiban,amelynek kérdőívét szociológus szakember készítette és a feldolgozását is önként vállalta.
A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola egészség nevelési napján már harmadik éve rendszeresen részt veszünk . Olyan feladatot adtunk a diákoknak hogy ők maguk tevékenyen vettek részt a dohányzás elleni mozgalomban. Az egyik tanulói győztes munka a www.egeszsegszigetoh.net honlapunkon látható a dohányzás részhez csatolva. Az elmúlt évben Harruckern János Szakképző iskolában az öko -napon a nem dohányzók védelméről szóló törvényt ismertettük

Foglalkoztunk még az elmúlt évben a túlsúlyos gyerekekkel is. A testsúly csökkentést kalória szegény táplálkozáshoz és rendszeres testmozgáshoz kötöttük és havonta ellenőriztük. A programra főleg középiskolás tanulók jelentkeztek- azonban csak néhányan tudtak jelentős eredményt elérni. Igyekszünk jelen lenni az általános iskolák egészségnevelő napjain ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban kerekasztal beszélgetésen veszünk részt.

Orosháza,2012-05-28
Dr. Csányi Ágnes
Egyesületi elnök

5. Az Egészségsziget Egyesület támogatási időszakra vonatkozó terveinek bemutatása, megjelenítve az igényelt támogatás hasznosulását.

Az egyesületünk a célok és feladatok megfogalmazásánál az egészséges életmód kialakítását a hiányosságok észrevételét a preveciót sorolta a legfontosabb feladatai közé. Az anya gyermek kapcsolat erősítése mellett a serdülő korú gyermekek fiatalok problémáinak megoldásában is igyekszik részt venni. Segítő tevékenységével a beteg vagy mozgásában más, táplálkozásában más gyermekek szakszerű segítése tanácsadással vagy speciális foglalkozások szervezésével segít a családokon.
Tervezett legfontosabb tevékenységünk: Egész évben szeretnénk folyamatosan szervezni a „Fejlesztő foglalkozásokat” vízben vagy is a „Baba úszást”. A foglalkozásokra három hónapos kortól hozzák a kis babákat az anyukák a városból és a környező településekről. A foglalkozásokat a Gyopárosfürdő -ben tervezzük ahol erre alkalmas medence van. Azonban a medence bérleti díja komoly anyagi terhet ró a szülőkre, ezért ezt pályázati pénzből szeretnénk megoldani. Az ételallergiás gyermekek száma hívta életre az ételallergiás klub működését. Nagy nehézséget jelent a szülőknek a másként táplálkozó gyermekek mindennapi ellátása. A klub lehetőséget ad a tapasztalat cserére a problémák megbeszélésére, és hogy szakember segítő tanácsot adjon. A 2008. évtől végzünk a városban lisztérzékenységre szűrést , 2012/13 tanévben is folytatni szeretnénk első osztályosok szűrését. Ez a szűrés alapos előkészítő munkát igényel. Megfelelően kell tájékoztatni a szülőket írásos beleegyező nyilatkozatot kell adniuk. A szűrést a védőnők és mentősök végzik társadalmi munkában szakorvos felügyeletével. A lisztérzékenység rejtett betegség és a korai felismerése sok más betegséget kivédhet, ezért kezdeményezte egyesületünk a szűrést. A tesztek beszerzése komoly összeg A városi önkormányzat támogatásával valamint sikeres pályázat esetés szeretnénk folytatni ezt a munkát.Ehhez ismertetőkre reklám anyagra lesz szükségünk Az elsős tanulók várható létszáma kb 300 fő. A pontos létszám szülői beleegyezés függvénye. A szűrés lefolytatásánál 10-12 fő egészségügyi szakember aktív közreműködésére számítunk szintén.
Folytatjuk a dohányzás leszokására elkezdett programunkat a középiskolások között. A Táncsics Mihály Gimnázuim és Szakközépiskolában a 2011. évben meghirdetett felhívásunk a dohányzás leszokására ez évben is érvényes. A program lényege, hogy a tanulók öntevékenyen vegyenek részt benne, maguk fogalmazzák meg véleményüket a dohányzásról rajz, videó anyag, honlap kiegészítés stb. formában. A Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben is tervezzük hasonló programot. A törvényi háttér, a várható változások a dohánytermékek vásárlsára vonatkozóan valamint az elektromos cigaretta ugyancsak káros voltáról tervezünk foglalkozást. Sajnos az a tapasztalat, hogy ebben a programba az általános iskola felső tagozatos korú tanulókat is be kellene vonni.
Az egészséges életmódhoz hozzá tartozik az ideális testsúly is . Az a tapasztalatunk hogy az iskolás korú gyerekek között sok a túlsúlyos gyermek. A testsúly csökkentésre programot dolgozunk ki. Helyileg szakmai csapatokat hozunk létre- melynek tagjai az iskolaorvos az iskolai védőnő diatetikus és a testnevelő tanár. Ajánlásaik az egyénre szabott étrend, és az egyénre szabott mozgásprogram. A tanácsadást szűrést és gondozást a szakmai csapatok végzik, és a követés három éven át történne. A gondozás a leginkább veszélyeztetett korosztályra 8-14-éves korig terjedne ki.
Azért fontos ezt a programot elindítani, mert a gyermekek között jelentősen nő a túlsúlyosok száma. A kövér gyerekekből kövér felnőttek lesznek. Az ok leginkább a helytelen táplálkozás és a mozgás hiány. A szemlélet és életmód váltásban komoly szerepe van a testnevelőnek , szülőnek és a táplálkozási szakembernek ezért alapos előkészítő munkát igényel a program elindítása.
Az egyesületünkben az igényeknek megfelelően baba masszás tanfolyamokat szervez védőnőnk, a kismamák részére pedig kismama tornát is tartunk. Ezek a foglalkozások megfelelő létszám esetén indulnak és meghatározott ideig tartanak 10-15 foglalkozásból állnak. Helyszín a Body Fitt Center.
2012-től jóga foglalkozásokat tart egyesületünk jóga oktatója két korcsoportnak
2012 augusztus 1-én a kis mamáknak találkozót szervezünk az anyatej napja alkalmából.

Tevékenységünkhöz nagyon sok reklámanyagra van szükség Működtetünk honlapot .
Együtt működünk egy - egy rendezvény ereéig a Jótékonysági Nőegylettel valamint a Nagyszénási Thábita Alapítvánnyal, a Németh Imre Alapítvánnyal
Gyermek orvosi Rendelővel és a gyermekorvossal.
Az iskolai védő nőkkel
A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola , a Tisza Kálmán Szakképzőiskola egészségnapok alkalmából először megkeresésünkre a továbbiakban felkérésre veszünk részt a rendezvényen.
Az Általános Iskolákkal alkalmanként találkozunk az osztályt vezető tanárokkal, iskolai védőnőkkel egyeztetve.

 
  © 2006-2019. Egészségsziget Egyesület Orosháza Ön a(z) 543993. látogató Design, Code